การประกันตัว

https://pantip.com/topic/41356855

การประกันตัว

     วันนี้มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการประกันตัวในชั้นศาล ก่อนเข้าเรื่อง เรามาทำความรู้จักกันก่อนว่า การประกันตัว ต้องทำเมื่อไร ทำตอนไหน และใช้เวลาเท่าไรครับ

     การประกันตัวนั้น จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ต้องหาหรือจำเลยถูกแจ้งข้อกล่าวหาหรือถูกฟ้องเป็นคดีอาญา ซึ่งคดีอาญานี้ ไม่จำเป็นต้องเป็นคดีอาญาตามประมวลกฎหมายก็ได้ อาจจะเป็นกฎหมายอื่นที่มีสภาพบังคับทางอาญา วันนี้อุดมคดีจะมาพูดถึงการประกันตัวในชั้นศาลกัน

     ก่อนถึงวันประกันตัว ทนายความจะสอบถามกับตำรวจเจ้าของสำนวนก่อนว่า จะส่งตัวผู้ต้องหาให้พนักงานอัยการเพื่อฟ้องเมื่อไร (ในทางปฏิบัติจะใช้คำว่า “จะส่งฟ้องเมื่อไร”) และผู้ต้องหาจะถูกสั่งฟ้องข้อหาอะไรบ้าง ที่เราต้องรู้ข้อมูล 2 ส่วนนี้ เพื่อที่ทนายความจะได้ตรวจสอบวงเงินประกันตัว เพื่อให้ลูกความเตรียมเงินประกันและหลักทรัพย์ประกันได้

ผู้ที่สามารถยื่นเรื่องประกันตัว
1. ผู้ต้องหา หรือ จำเลยยื่นประกันโดยใช้หลักทรัพย์ของตนเอง หรือเรียกอีกอย่างว่า “ประกันตนเอง”
2. ญาติพี่น้องของผู้ต้องหา (ญาติใกล้ชิด) ผู้บังคับบัญชา เพื่อน หรือที่เรียกว่า “นายประกัน”

ตัวอย่างของหลักทรัพย์ที่ใช้ประกันตัว
1. เงินสด
2. โฉนดที่ดิน หรือ นส.3 หรือ นส.3ก
3. พันธบัตรรัฐบาล หรือตั๋วเงินที่ธนาคารรับรองการออกตั๋ว
4. ใช้ตำแหน่งหน้าที่ค้ำประกัน

     สำหรับอุดมคดีจะแนะนำลูกความให้ใช้เป็นเงินสดเพื่อง่ายในการขออนุญาตจากศาล หรือหากไม่มีเงินสดเป็นทรัพย์สินอื่น เช่น ที่ดิน หรือตำแหน่งข้าราชการ เงินฝากกระแสรายวัน ก็สามารถทำได้เช่นกัน แต่อาจจะมีรายละเอียดปลีกย่อยลงไปอีกในการจัดเตรียมเอกสาร เช่น หากเป็นที่ดิน ผู้ประกันตัวต้องจัดเตรียมโฉนดที่ดินต้นฉบับ ต้นฉบับใบประเมินราคาที่ดิน ทะเบียนสมรส สำเนาบัตรประชาชนนายประกัน และคู่สมรส เป็นต้น เมื่อเตรียมเอกสารดังกล่าวเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้พิมพ์คำร้องเพื่อเสนอศาล ศาลจะมีคำสั่งอยู่ 2 แนวทาง คือ 1.อนุญาต 2.ไม่อนุญาต

     หากศาลมีคำสั่งอนุญาต ให้นายประกันชำระเงินก็จะได้ใบเสร็จยืนยันการชำระเงินมาให้นายประกันเก็บไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด จึงมาขอเงินประกันคืน แต่หากศาลมีคำสั่งไม่อนุญาต สามารถทำโดยยื่นคำร้องเข้าไปใหม่ พร้อมกับวางหลักประกันเพิ่ม แต่ทั้งนี้ควรจะไปยื่นเรื่องประกันตัวตั้งแต่เช้า เพราะระยะเวลาในการยื่นคำร้องและพิจารณาของศาล จะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง หากศาลไม่อนุญาต จะยังพอมีเวลาเพิ่มหลักทรัพย์และยื่นคำร้องเข้าไปใหม่

เงินประกันตัวได้คืนตอนไหน

     เงินประกันตัวจะได้คืนต่อเมื่อคดีจบแล้ว หมายถึงศาลมีคำพิพากษาและไม่มีการอุทธรณ์ ฎีกา กันแล้ว เงินประกันจะถูกยึดในกรณีเดียวคือผู้ต้องหา หรือจำเลยหลบหนีเท่านั้น

สรุป การประกันตัว ผู้ต้องหาที่ต้องการประกันตัวควรติดต่อทนายความล่วงหน้าก่อน เพื่อทนายความจะได้ประสานงานในเรื่องเอกสาร การส่งตัว และอำนวยความสะดวกในการประกันตัวครับ

หากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมทางกฎหมาย ติดต่อ สำนักงานกฎหมาย อุดมคดี ที่
เบอร์ 082-583-8658
Line:@Udomkadee
Fanpage: https://www.facebook.com/UDOMKADEE