จะคัดชื่อพ่อออกจากโฉนดที่ดิน

https://pantip.com/topic/41638687

จะคัดชื่อพ่อออกจากโฉนดที่ดิน

จากข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ ที่เจ้าของกระทู้ Pantip ได้สอบถามเข้ามานะครับว่า “พ่อกับแม่เป็นเ้จาของโฉนดที่ดินร่วมกัน พ่อตายจะคัดชื่อพ่อออกต้องทำยังไง” สำนักงานกฎหมาย อุดมคดี จะแบ่งคำตอบเป็นข้อๆ ดังนี้นะครับ

จากเรื่องดังกล่าว สามารถมีขั้นตอนและทำได้ดังนี้ครับ

  1. เนื่องจากในโฉนดที่ดินดังกล่าว มีชื่อพ่อและแม่ร่วมกันเป็นเจ้าของจึงมีส่วนร่วมกันเป็นเจ้าของคนละครึ่งหนึ่ง การทำนิติกรรมใดๆ ไปในทางจำหน่าย จ่าย โอน จึงต้องได้รับความยินยอมอีกฝ่ายหนึ่งเสมอ ดังนั้น เมื่อฝ่ายผู้เป็นพ่อเสียชีวิตไปแล้ว จึงต้องใช้สิทธิทางศาลโดยติดต่อทนายความ ให้ทำเป็นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก โดยผู้ขอเป็นผู้จัดการมรดกได้ คือ คู่สมรสตามกฎหมาย พ่อหรือแม่ผู้ตาย ลูกๆ เป็นต้น
  2. เมื่อศาลไต่สวนคุณสมบัติของการเป็นผู้จัดการมรดกครบถ้วนแล้ว ศาลจะมีคำสั่งให้เป็นผู้จัดการมรดก และรอให้ศาลออกหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดก่อน จึงจะนำคำสั่งศาลไปยื่นกับสำนักงานที่ดิน ณ ที่ดินในโฉนดนั้นตั้งอยู่
  3. เมื่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องแล้ว จะทำการสอบถามถึงจำนวนทายาทผู้มีสิทธิรับมรดก และผู้จัดการมรดกประสงค์จะเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิในหลังโฉนดเป็นผู้ใด หรือคัดชื่อผู้ตายออกก่อนก็สามารถทำได้ แต่ทั้งนี้ สำนักงานกฎหมาย อุดมคดี ขอแนะนำว่า ควรแบ่งทรัพย์มรดกในที่ดินให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกให้ถูกต้องไปในคราวเดียว เพื่อจะได้ไม่ต้องมีปัญหาในการถูกฟ้องแบ่งทรัพย์มรดกกันในภายหลัง

สรุป จะคัดชื่อพ่อออกจากโฉนดที่ดิน สำนักงานกฎหมาย อุดมคดี ขอแนะนำว่าจะต้องยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก จนศาลมีคำสั่งอนุญาตก่อน จึงนำคำสั่งศาลไปยื่นกับสำนักงานที่ดิน เพื่อขอคัดชื่อผู้ตายออกจากโฉนดหรือใส่ชื่อทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกไปในคราวเดียวกันเลยครับ

หากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมทางกฎหมาย ติดต่อ สำนักงานกฎหมาย อุดมคดี ที่
เบอร์ 082-583-8658
Line:@Udomkadee
Fanpage: https://www.facebook.com/UDOMKADEE