ฟ้องชู้

https://pantip.com/topic/41706319

ฟ้องชู้ ต้องเป็นเรื่องที่มีทะเบียนสมรสเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

      ตามที่เจ้าของกระทู้ได้ให้ข้อมูลมา ไม่ได้มีการบอกว่าเจ้าของกระทู้กับสามีได้จดทะเบียนสมรสกัน ดังนั้น อุดมคดีขออนุมานว่ามีการจดทะเบียนสมรสกันแล้ว เมื่อจดทะเบียนสมรสกันแล้ว และจับได้ว่าสามีนั้นมีชู้ และหญิงชู้ก็ทราบแล้วว่าผู้ชายมีภริยาที่ชอบด้วยด้วยกฎหมายนั้น

      ต้องเข้าใจในเบื้องต้นก่อนว่า การที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายหญิงชู้ได้เลยนั้น จะต้องมีหลักฐานที่รัดกุมพอสมควร และการที่ฝ่ายชายมีชู้เช่นนี้ ยังถือว่าเป็นพฤติการณ์ร้ายแรงเป็นเหตุให้มีการฟ้องหย่าได้อีกด้วย การที่สามีนอกใจคู่สมรส ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ” มาตรา 1516 (1) สามีอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องหญิงอื่นฉันภริยา หรือภริยามีชู้ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้ “

      การเรียกค่าทดแทนจากจากหญิงอื่นที่มีความสัมพันธ์ทางชู้สาวกับสามีนั้น ศาลจะกำหนดให้เป็นเงินก้อน แต่ภริยาไม่สามารถขอให้ศาลบังคับให้หญิงชู้ยุติความสัมพันธ์ในทำนองชู้สาวกับสามีไม่ได้ เพราะสภาพคำขอดังกล่าวไม่สามารถเปิดช่องที่ศาลจะบังคับให้ได้ และสามารถฟ้องเรียกค่าทดแทนหญิงชู้ได้เลยโยไม่จำเป็นต้องฟ้องหย่าสามีก่อน

ดังนั้นตามรูปคดีนี้ ทางสำนักงานกฎหมาย อุดมคดี ขอให้ความเห็นเบื้องต้นดังนี้

      1. เจ้าของกระทู้ต้องการฟ้องชู้ สามารถฟ้องเรียกค่าทดแทนจากกรณีที่หญิงชู้ หรือควรรู้ว่าฝ่ายชายมีภริยาแล้ว สามารถฟ้องได้ตามภูมิลำเนาของหญิงชู้นั่นเอง

      2. หากหญิงชู้มีตำแหน่งหน้าที่การงาน เป็นข้าราชการ สามารถทำหนังสือร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชาในสังกัดที่หญิงชู้นั้นทำงานอยู่ได้

      3. ส่วนเรื่องสิทธิในการเลี้ยงดูหรืออำนาจในการปกครองบุตรนั้น ปกติแล้ว จะเป็นของฝ่ายชายและฝ่ายหญิงคนละเท่าๆกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของคู่ความเพราะเป็นเรื่องที่สามารถไกล่เกลี่ยและตกลงกันได้ หากตกลงเรื่องสิทธิในการเลี้ยงดูบุตรไม่ได้ อาจจะต้องมีการฟ้องร้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวในกระบวนการถัดไป เพื่อให้ศาลชี้ขาดว่าผู้ใดเหมาะสมในการปกครองบุตรมากกว่ากัน ซึ่งแนวโน้มของศาลอยากให้เด็กที่อายุยังน้อยๆได้รับการดูแลจากพ่อและแม่เท่าๆกัน (อันนี้คือแนวคิดของศาล) แต่จะมีประเด็นย่อยมากมายที่แต่ละฝ่ายจะอ้างว่า อีกฝ่ายไม่เคยดูแลหรือไม่เคยสนใจลูกเลย ซึ่งตรงนี้อาจจะต้องพิสูจน์ในพฤติการณ์กันต่อไป

      4. หากทั้งสองฝ่ายหย่าขาดจากการเป็นสามีภริยากันแล้ว กฎหมายมีข้อกำหนดให้มีการชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูแก่กันภายหลังการหย่าเป็นทรัพย์สิน ซึ่งเรียกว่า ค่าเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายไทย การที่คู่สมรสหย่าจะเรียกค่าเลี้ยงชีพแก่กันมีทางเรียกอยู่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1526

      ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า หากประสงค์จะ ฟ้องชู้ ฝ่ายที่ประสงค์จะฟ้องต้องมีทะเบียนสมรสก่อน และหากมีภาพเคลื่อนไหว หรือภาพนิ่งที่เมื่อดูแล้วสามารถเข้าใจได้ทันทีว่า สามีกับหญิงอื่นเป็นชู้กัน เพียงเท่านี้ก็เข้าข้อกฎหมายที่สามารถฟ้องเรียกค่าทดแทนกับหญิงชู้ได้

สำนักงานกฎหมาย อุดมคดี ให้บริการฟ้องหย่า ฟ้องชู้ แบ่งสินสมรส เรียกค่าเลี้ยงดูบุตร ตลอดจนให้คำแนะนำด้านอื่นๆเกี่ยวกับกฎหมาย

หากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมทางกฎหมาย ติดต่อ สำนักงานกฎหมาย อุดมคดี ที่
เบอร์ 082-583-8658
Line:@Udomkadee
Fanpage: https://www.facebook.com/UDOMKADEE