มรดกที่ดิน

https://pantip.com/topic/41254238

มรดกที่ดิน

      วันนี้ สำนักงานกฎหมาย อุดมคดี เจอกระทู้ในพันทิป ที่น่าสนใจเรื่องหนึ่ง เกี่ยวกับมรดกในที่ดิน ทางสำนักงานกฎหมาย จะขอแนะนำดังนี้ครับ

     เจ้าของกระทู้คงต้องไปตรวจสอบก่อนครับว่าที่ดินมีเอกสารสิทธิหรือไม่ ที่ดินบางประเภทเช่น สปก. ซื้อขายไม่ได้ แต่โอนสิทธิในการทำกินให้ลูกหลานได้ หรือถ้าที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ เป็นที่บุกรุกป่าสงวนหรือไม่

      เอกสารสิทธิในที่นี้ รวมไปถึง โฉนดที่ดิน , นส.3 , นส.3 ก , ใบตราจอง , สค.1 ซึ่งมีชื่อเรียกและได้สิทธิที่แตกต่างกันไป อาจจะกล่าวได้ว่า ที่ดินที่มีโฉนด ถือเป็นขั้นตอนสูงสุดในขณะนี้ที่สามารถแสดงได้ว่า ใครเป็นเจ้าของที่แท้จริง ส่วนเอกสารสิทธิอื่นๆ ยังสามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นโฉนดที่ดินได้ในอนาคต หากเข้าหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ที่ดินมีเอกสารสิทธิจำพวกโฉนดที่ดิน นส.3 สค.1 สามารถซื้อขายโอนเปลี่ยนมือกันได้

      กรณีตามปัญหา ที่ดินที่เจ้าของกระทู้ให้ข้อมูลมานั้น เป็นที่ดินไม่มีโฉนด แต่อาจจะเป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิอื่นๆได้ และเมื่อพิจารราต่อไปอีกจะเห็นว่าที่ดินนั้นเป็นที่ของปู่และย่าที่เสียชีวิต ในกรณีที่ปู่และย่าเสียชีวิตไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ ที่ดินดังกล่าวจึงต้องแบ่งให้แก่ทายาททุกคนเท่าๆกัน ส่วนบ้านที่มารดาเจ้าของกระทู้สร้าง ก็เป็นทรัพย์ของแม่ที่ออกทุนสร้างเพื่ออยู่อาศัย ขอแนะนำให้เวลาแบ่งที่ดิน ให้คุณพ่อตกลงกับพี่น้องเลือกเอาที่ดินในส่วนที่มีบ้านอยู่ก็น่าจะแก้ปัญหาได้ครับ

      คำแนะนำข้างต้นคาดเดาตามข้อมูลที่เจ้าของกระทู้ให้มา สำนักงานกฎหมาย อุดมคดี เห็นว่าจริงๆแล้วมีข้อเท็จจริงหลายอย่างที่มีผลต่อคำตอบ ทั้งเอกสารสิทธิที่ดิน ขนาดที่ดิน ขนาดบ้านที่แม่สร้าง จำนวนพี่น้องของพ่อมีใครอยู่หรือเสียชีวิตแล้วบ้าง  ข้อมูลที่มากก็จะทำให้แนวทางการปฏิบัติถูกต้องยิ่งขึ้น รวบรวมข้อมูลแล้วลองปรึกษาผู้เชี่ยวชาญกฎหมายในพื้นที่ดูนะครับ

หากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมทางกฎหมาย ติดต่อ สำนักงานกฎหมาย อุดมคดี ที่
เบอร์ 082-583-8658
Line:@Udomkadee
Fanpage: https://www.facebook.com/UDOMKADEE