สัญญาแชร์เปรียบเทียบกับการพนันขันต่อ

https://pantip.com/topic/41173781

       สัญญาแชร์เปรียบเทียบกับการพนันขันต่อ

  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 853 อันการพนันหรือขันต่อนั้น ท่านว่าหาก่อให้เกิดหนี้ไม่ สิ่งที่ได้ให้กันไปในการพนันหรือขันต่อ ก็จะทวงคืนไม่ได้เพราะเหตุหามูลหนี้อย่างหนึ่งอย่างใดมิได้

          ข้อบัญญัติที่กล่าวนี้ท่านให้ใช้ตลอดถึงข้อตกลงเป็นมูลหนี้อย่างหนึ่งอย่างใด อันฝ่ายข้างเสียพนันขันต่อหากทำให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งเพื่อจะใช้หนี้เงินพนันหรือขันต่อนั้นด้วย

          คำว่า “การพนัน” นั้น คือการเล่นเอาเงินหรือสิ่งอื่นด้วยการเสี่ยงโชค ส่วน “ขันต่อ” คือการพนันสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยวิธีต่อรอง เช่น การชกมวย ชนไก่ กัดปลา ชนวัว สาระสำคัญของสัญญาคือ มีผู้ร่วมเล่นเป็นคู่สัญญาตั้งแต่สองคนขึ้นไป โดยการพนันนั้นจะต้องมีการเสี่ยงโชค ต้องมีการได้หรือเสียเงินกันไม่ใช่มีแต่ทางได้หรือทางเสียเพียงอย่างเดียว

          ข้อตกลงในการเล่นนั้น ผู้ร่วมเล่นต้องใช้ความฉลาดไหวพริบเล่ห์เหลี่ยมกลวิธี และความชำนาญของแต่ละบุคคลเป็นสำคัญ แต่ทั้งนี้ก็ยังต้องขึ้นอยู่กับการเสี่ยงโชคอยู่ด้วย เหตุดังกล่าวกฎหมายกำหนดว่าการพนันขันต่อไม่ก่อให้เกิดหนี้

          สิ่งที่ให้กันไปในระหว่างเล่นการพนัน ฟ้องร้องบังคับคดีเรียกคืนต่อกันมิได้ แม้กระทั่งการกู้ยืมเงินกันในระหว่างเล่นการพนัน ก็เป็นหนี้ที่ไม่อาจทวงคืนกันได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 853 และ 855

https://pantip.com/topic/35885657

          มีหลายคน เข้าใจผิดว่า การเล่นแชร์ผิดกฎหมาย ซึ่งเมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้น ฝ่ายผู้เสียหายจะไม่กล้าฟ้องดำเนินคดีกัน เพราะคิดว่าคงเรียกร้องเอากับอีกฝ่ายไม่ได้ ซึ่งความจริงแล้ว การเล่นแชร์ ไม่ผิดกฎหมายแต่อย่างใด และมี พระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. 2534 กำหนดกฎเกณฑ์ไว้เพียงจำกัดขอบของการเล่นที่สำคัญอยู่ 3 ประการ คือ
1. ห้ามท้าวแชร์ตั้งวงเกิน 3 วง
2. ในแต่ละวงห้ามมีสมาชิกเกิน 30 คน
3. จำนวนเงินที่เล่นในแต่ละวงไม่เกิน 300,000 บาท

ซึ่งหากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับและโทษจำคุก โดยโทษของท้าวแชร์ที่ฝ่าฝืน คือจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ลักษณะ “สัญญาแชร์” สัญญาแชร์นั้นไม่มีลักษณะของการเสี่ยงโชค แชร์มิได้เอาแพ้ชนะในเกมการเล่นแต่อย่างใด สัญญาแชร์เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมเล่นทุกคน เข้าร่วมใช้สิทธิประมูล ทุกคนมีโอกาสได้ใช้เงินมิได้เป็นการเสี่ยงว่าจะได้หรือเสียเงิน เพียงแต่ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้เงินของผู้ร่วมเล่นว่ามีมากหรือไม่เท่านั้นเอง

          หากต้องการมาก การเสนอผลประโยชน์ดอกแชร์ก็จะสูง เพื่อความแน่นอนในการได้ใช้ประโยชน์เงินรวมแชร์ แต่อย่างไรก็ดี ทุกคนที่ร่วมเล่นแชร์จะต้องได้ใช้เงินรวมแชร์ทุกคนอย่างแน่นอน เพียงแต่ว่าจะช้าหรือเร็วเท่านั้นเอง ทั้งนี้วิธีการประมูลแชร์อาจจะมีการใช้ความฉลาดเล่ห์เหลี่ยมไหวพริบเพื่อให้ได้ไปซึ่งเงินรวมแชร์ปะปนอยู่บ้างก็ตาม

          แต่ สัญญาแชร์ ไม่เป็นการแสดงออกโดยตรงชัดเจนเช่นการพนันขันต่อ ความแตกต่างในสาระสำคัญเหล่านี้ทำให้สัญญาแชร์ไม่ใช่พนันขันต่อ ซึ่งมีคำพิพากษาฎีกายืนยันไว้ได้แก่

คำพิพากษาฎีกาที่ 453 / 2501 การเล่นแชร์เปียหวยไม่ใช่ขันต่อ เพราะไม่มีการแพ้ชนะด้วยวิธีเสี่ยงโชคอย่างใดเลย

คำพิพากษาฎีกาที่ 1289 / 2508 นายวงแชร์หลบหนีผู้เล่นที่เหลือยังไม่ได้เล่นอีก 6 คน จึงใช้วิธีจับฉลากแทนการประมูลดอกเป็นคนสุดท้าย ที่จะได้รับเงินจากจำเลย จำเลยต้องจ่ายเงินตามข้อตกลงไม่ใช่การพนันขันต่อ

หลายๆครั้ง ไม่ว่าท่านจะอยู่ในฐานะลูกแชร์ หรือท้าวแชร์ ก็ตาม ควรทำเป็นสัญญากันไว้ โดยอาจจะระบุเป็นสัญญาไม่มีชื่อก็ได้ แต่เนื้อความข้างใน ต้องอ่านแล้วเข้าใจได้ว่าคู่สัญญา ตกลงเล่นแชร์กัน และตกลงจ่ายค่าตอบแทนกันเท่าใด และสิ้นสุดตามสัญญากันเมื่อไร เพราะการเล่นแชร์

สรุปได้ว่า  สัญญาแชร์เปรียบเทียบกับการพนันขันต่อ มีความแตกต่างกันในเรื่องของผลประโยชน์ตอบแทน การพนันขันต่อ เป็นการเสี่ยงเอาโชคที่ได้เพียงฝ่ายเดียว ส่วนการเล่นแชร์ เป็นการตกลงระหว่างท้าวแชร์และลูกแชร์เพื่อว่าจะประมูลดอกให้สูงสุดแล้วตกลงจะชำระเงินต้นพร้อมดอกให้ จนกว่าจะจบวง

หากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมทางกฎหมาย ติดต่อ สำนักงานกฎหมาย อุดมคดี ที่
เบอร์ 082-583-8658
Line:@Udomkadee
Fanpage : https://www.facebook.com/UDOMKADEE