ผู้ให้กู้เสียชีวิต บุตรหลานสามารถฟ้องร้องลูกหนี้ได้หรือไม่

https://pantip.com/topic/41755258

หากผู้ให้กู้เสียชีวิต บุตรหลานสามารถฟ้องร้องลูกหนี้ได้หรือไม่ …??

วันนี้ สำนักงานกฎหมาย อุดมคดี มีเรื่องมาเล่าจากกระทู้ Pantip นี้น่าสนใจนะครับ ข้อเท็จจริงมีอยู่ดังนี้

      “สวัสดีค่ะ นี่เป็นกระทู้แรก ถ้าหากผิดพลาดตรงไหนขออภัยไว้มา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ
 คือ ผู้ให้กู้คือปู่ของหนูเอง หนูเป็นหลานสืบสันดาน มีการทำหนังสือสัญญากันระหว่างผู้กู้และผู้ให้กู้เรียบร้อย ยืมกันไปใช่ว่าน้อย ๆ พอถึงวันไม่อยากให้มาจุดธูปไหว้ขอขมายกหนี้ให้อะค่ะ ปู่หนูเป็นคนยืดหยุ่นมาก ๆ ขี้สงสาร ไม่ค่อยทวงใคร มีเมื่อไหร่ค่อยเอามาคืน คนกู้ไปก็ได้ใจกันใหญ่ ของเก่ายังคืนไม่หมด มายืมใหม่อีกแล้ว อย่างน้อยได้เงินมาก็นำมาส่งตัวหนู ส่งน้อง ๆ เรียนต่อได้ คำถามของหนูคือ
1.) ถ้าหากวันใดวันหนึ่งปู่เสียชีวิตไป หนูสามารถฟ้องร้องลูกหนี้ให้คืนเงินได้ไหมคะ
2.) ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ หรือต้องทำหนังสืออะไรไหมคะ
สามารถให้คำแนะนำได้นะคะ ขอขอบคุณทุกท่านมาก ๆ ค่ะ
ปล. บรรลุนิติภาวะแล้วค่ะ”

จากคำบอกเล่าของเจ้าของกระทู้นี้

      ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 หลักว่า “การกู้ยืมเงินกว่าสองพันบาทขึ้นไปนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่

      จากหลักของกฎหมายจะนำมาใช้บังคับ ต้องเป็นการฟ้องขอให้บังคับชำระหนี้ตามสัญญากู้ ถ้าฟ้องให้ชำระหนี้ในมูลหนี้อื่น ไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือแต่อย่างใด ซึ่งมีหลักพิจารณาโดยทั่วไป 4 ประการ คือ

1.มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือ และเป็นข้อความที่อ่านและเข้าใจได้ว่าผู้กู้ ขอกู้ยืมเงินกับผู้ให้กู้ เมื่อรับเงินแล้วจะนำไปใช้คืน

2.ผู้กู้ต้องลงลายมือชื่อในสัญญานั้น อาจจะเป็นชื่อจริง ชื่อเล่น ก็ได้

3.หลักฐานแห่งการกู้ยืมไม่จำเป็นต้องมีในขณะทำสัญญายืม อาจจมีขึ้นก่อนหรือภายหลังการทำสัญญาก็ได้ แต่จะต้องมีก่อนฟ้องเรียกเงินตามสัญญากู้ยืม

4.การกู้ยืมที่ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือตาม มาตรา 653 นี้ นอกจากจะฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้แล้ว ยังไม่สามารถนำมาต่อสู้คดีได้ด้วย

      ในประเด็นตรงนี้ อุดมคดีคงไม่กังวลอะไร เนื่องจากว่าเจ้าของกระทู้บอกว่ามีหลักฐานการกู้ชัดเจน แต่เจ้าของกระทู้สงสัยว่า
1.) ถ้าหากวันใดวันหนึ่งปู่เสียชีวิตไป หนูสามารถฟ้องร้องลูกหนี้ให้คืนเงินได้ไหมคะ
คำว่า “หนูเป็นหลานสืบสันดาน” แปลตรงๆได้เลยว่า บิดาของเจ้าของกระทู้เป็นลูกของปู่ เมื่อไล่สายตรงนี้ได้ ถือว่าเจ้าของกระทู้เป็นทายาทผู้สืบสันดานโดยตรงของปู่นั่นเอง ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิรับมรดกแทนที่ได้หากบิดาของเจ้าของกระทู้เสียชีวิต แต่กรณีนี้ยังไม่แน่ชัดว่าบิดาของเจ้าของกระทู้ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ จึงขอตอบเป็น 2 กรณีด้วยกันคือ กรณีที่ 1. หากบิดายังมีชีวิตอยู่ ถือว่าบิดาเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการฟ้องเรียกเอาเงินกู้เพื่อเอากลับเข้ากองมรดกแล้วแบ่งปันกันระหว่างพี่น้อง กรณีที่ 2. หากบิดาเจ้าของกระทู้เสียชีวิตก่อนแล้ว ถือว่าเจ้าของกระทู้รับมรดกแทนที่บิดาตนเอง จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์มรดกด้วย จึงมีสิทธิฟ้องเอากับลูกหนี้ของปู่ได้

2.) ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ หรือต้องทำหนังสืออะไรไหมคะ
หากปู่ยังมีชีวิตอยู่ แล้วหนี้ถึงกำหนดตามสัญญาเงินกู้ ปู่เป็นผู้มีสิทธิในการแต่งตั้งทนายความเป็นโจทก์ยื่นฟ้องลูกหนี้เป็นจำเลยต่อศาลได้ หรือหากปู่ไม่สะดวกไปขึ้นศาลด้วยตัวเอง สามารถทำหนังสือมอบอำนาจให้คนในครอบครัว บุคคลที่ไว้วางใจ หรือมอบอำนาจให้เจ้าของกระทู้เซ็นใบแต่งทนายความ ก็สามารถทำได้ครับ

สรุป หากผู้ให้กู้เสียชีวิต บุตรหลานสามารถฟ้องร้องลูกหนี้ได้หรือไม่ จะต้องดูองค์ประกอบการเป็นทายาทในลำดับใกล้ชิด หากลูกๆของคุณปู่ยังมีชีวิตอยู่ สามารถเป็นโจทก์ฟ้องเรียกเอาเงินกู้ได้เลยตามกฎหมายโดยไม่จำเป็นต้องตั้งผู้จัดการมรดกก่อน

หากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมทางกฎหมาย ติดต่อ สำนักงานกฎหมาย อุดมคดี ที่
เบอร์ 082-583-8658
Line:@Udomkadee
Fanpage: https://www.facebook.com/UDOMKADEE