อยากฟ้องชู้ ต้องมีหลักฐานอะไรบ้าง

อยากฟ้องชู้ ต้องมีหลักฐานอะไรบ้าง

วันนี้ผมเห็นคนเข้ามาตั้งกระทู้สอบถามในเว็บบอร์ดเว็บหนึ่ง ซึ่งถามว่า ” อยากฟ้องชู้ ต้องมีหลักฐานอะไรบ้าง ” ซึ่งในกรณีนี้จะขอกล่าวถึง สามีไปแอบมีหญิงอื่น

      เมื่อจดทะเบียนสมรสกันแล้ว ภริยาจับได้ว่าสามีนั้นมีชู้ และหญิงชู้ก็ทราบแล้วว่าผู้ชายมีภริยาที่ชอบด้วยด้วยกฎหมายนั้น

      ต้องเข้าใจในเบื้องต้นก่อนว่า การที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายหญิงชู้ได้เลยนั้น จะต้องมีหลักฐานที่รัดกุมพอสมควร และการที่ฝ่ายชายมีชู้เช่นนี้ ยังถือว่าเป็นพฤติการณ์ร้ายแรงเป็นเหตุให้มีการฟ้องหย่าได้อีกด้วย การที่สามีนอกใจคู่สมรส ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ” มาตรา 1516 (1) สามีอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องหญิงอื่นฉันภริยา หรือภริยามีชู้ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้ “

      การเรียกค่าทดแทนจากจากหญิงอื่นที่มีความสัมพันธ์ทางชู้สาวกับสามีนั้น ศาลจะกำหนดให้เป็นเงินก้อน แต่ภริยาไม่สามารถขอให้ศาลบังคับให้หญิงชู้ยุติความสัมพันธ์ในทำนองชู้สาวกับสามีไม่ได้ เพราะสภาพคำขอดังกล่าวไม่สามารถเปิดช่องที่ศาลจะบังคับให้ได้ และสามารถฟ้องเรียกค่าทดแทนหญิงชู้ได้เลยโยไม่จำเป็นต้องฟ้องหย่าสามีก่อน

หลักฐานหลักๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในชั้นศาล เช่น แชทการคุยกัน , รูปถ่าย , คลิปวิดีโอ , คำบอกเล่าของเพื่อนร่วมงาน ญาติ คนใกล้ชิดที่เห็นพฤติกรรม , ยิ่งชายไปแอบมีลูกกับหญิงชู้ยิ่งชัดเจน หากได้หลักฐานเหล่านี้มาประกอบกัน ขั้นตอนต่อไปคือ การเรียกค่าเสียหาย ค่าทดแทนต่างๆ

สำนักงานกฎหมาย อุดมคดี ขอแยกเป็นข้อๆ ดังนี้

      1. หากผู้เสียหายต้องการฟ้องหญิงชู้ สามารถฟ้องเรียกค่าทดแทนจากกรณีที่หญิงชู้ หรือหญิงที่ควรจะรู้ว่าฝ่ายชายมีภริยาแล้ว สามารถฟ้องได้ตามภูมิลำเนาของหญิงชู้นั่นเอง

      2. หากหญิงชู้มีตำแหน่งหน้าที่การงาน เป็นข้าราชการ สามารถทำหนังสือร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชาในสังกัดที่หญิงชู้นั้นทำงานอยู่ได้

      3. การได้ค่าสินไหมทดแทน ศาลจะเป็นผู้กำหนดความเสียหาย โดยดูจากพฤการณ์ต่างๆแห่งความร้ายแรง ที่กระทบกระเทือนถึงจิตใจของคนเป็นเมียหลวง การสมรสที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างสามีและภริยาหลวง หรือบุคคลภายนอกที่รับรู้การเป็นชู้กัน หากมีการเยาะเย้ย หรือตามราวีเมียหลวง ก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ศาลก็จะกำหนดค่าทดแทนมากยิ่งขึ้น

      4. การเรียกค่าเสียหายแก่ชื่อเสียง หรือค่าสินไหมทดแทน เสียค่าธรรมเนียมศาลเหมือนอย่างคดีทั่วไป

      ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า หากประสงค์จะ ฟ้องชู้ ฝ่ายที่ประสงค์จะฟ้องต้องมีทะเบียนสมรสก่อน และหากมีภาพเคลื่อนไหว หรือภาพนิ่งที่เมื่อดูแล้วสามารถเข้าใจได้ทันทีว่า สามีกับหญิงอื่นเป็นชู้กัน เพียงเท่านี้ก็เข้าข้อกฎหมายที่สามารถฟ้องเรียกค่าทดแทนกับหญิงชู้ได้ครับ

หากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมทางกฎหมาย ติดต่อ สำนักงานกฎหมาย อุดมคดี ที่
เบอร์ 082-583-8658
Line : @Udomkadee
Fanpage : https://www.facebook.com/UDOMKADEE