ใครได้มรดก

https://pantip.com/topic/41640722

ใครได้มรดก

      วันนี้ สำนักงานกฎหมาย อุดมคดี เอาคำถามจากทางกระทู้พันทิปนะครับว่า เมื่อมีสมบัติ 10 ล้าน มีหนี้ 2 ล้าน โดยสมมติว่า นาย ก. และ นาง ข. เป็นสามีภริยากัน มีลูกทั้งหมด 3 คน คือ A B C

ต่อมา นาย ก. นาง ข. และ A ตาย
B ยังมีชีวิตอยู่ และมีลูก 2 คน คือ นายหนึ่ง และนายสอง
C ยังมีชีวิตอยู่ แต่ไม่มีครอบครัว ซึ่งมีฐานะเป็นผู้จัดการมรดก ได้ลักลอบใช้มรดกไปบางส่วนก่อนแบ่งเสร็จ
ระหว่างแบ่งทรัพย์มรดก B เสียชีวิต
เมื่อมิได้ทำพินัยกรรมกันเอาไว้ คำถามคือ ใครได้มรดก

     ตามเหตุการณ์นี้ เมื่อนาย ก. และ นาง ข. เป็นเจ้ามรดกตามข้อเท็จจริงบอกว่า มีสมบัติ 10 ล้านบาท และมีหนี้ 2 ล้านบาท ทำให้ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกย่อมรับไปทั้งทรัพย์มรดกและหนี้ที่เจ้ามรดกมีต่อเจ้าหนี้ แต่ทั้งนี้ ทายาทรับผิดเพียงเท่าที่ไม่เกินกว่าที่ได้รับในทรัพย์มรดกนั่นเอง

     ปรากฎว่าทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกในเบื้องต้นคือ A , B , C ฉะนั้นทายาททั้ง 3 คนจึงมีสิทธิรับมรดกในส่วนเท่าๆกัน เฉลี่ยโดยประมาณคือ คนละ 3.33 ล้านบาท แต่เมื่อเจ้าของกระทู้รวบรัดคำบอกว่า นาย ก. นาง ข. และ A ตาย จึงขอสันนิษฐานว่ทั้ง 3 คนนี้ตายพร้อมกันโดยไม่สามารถจะแยกหรือสันนิฐานได้ว่าใครตายก่อนตายหลัง ทำให้ผู้มีสิทธิรับมรดกจึงตกอยู่กับ B และ C คนละ 5 ล้านบาท

     ซึ่งในระหว่างแบ่งมรดกยังไม่เสร็จ C ได้ยักย้ายถ่ายเททรัพย์ไปบางส่วน ผลคือ ทำให้ C ต้องถูกกำจัดมิให้รับมรดกในส่วนเท่าที่ได้ยักย้ายถ่ายเทไป เว้นแต่ ทรัพย์ที่นำไปใช้นั้น เป็นทรัพย์สินที่ C จะได้อยู่แล้ว

     ในส่วนของ B เมื่อข้อเท็จจริงปรากฎว่า ยังแบ่งมรดกไม่แล้วเสร็จ แต่ได้เสียชีวิตไปเสียก่อน ดังนั้น นายหนึ่งและนายสอง ซึ่งเป็นทายาทในชั้นบุตร จึงเป็นผู้มีสิทธิรับมรดกแทนที่จาก B ได้

สำนักงานกฎหมาย อุดมคดี ขอสรุป ผู้มีสิทธิได้รับมรดก มีดังนี้

1. ผู้ได้รับมรดกของเรื่องนี้ คือ นายหนึ่ง และนายสอง โดยได้รับมรดกจาก นาย ก. และ นาง ข. แทน B ผู้ตาย
2. ส่วนรายของ C ก็ยังเป็นผู้มีสิทธิรับมรดกของ นาย ก. และ นาง ข. อยู่ เพียงแต่จะถูกกำจัดมิให้รับมรดกเท่าที่ได้ยักย้ายถ่ายเท หรือเท่าที่ปิดบังทรัพย์มรดกเท่านั้นเอง
3. ทายาทยังต้องรับผิดชดใช้เงิน 2 ล้านให้แก่เจ้าหนี้ ของนาย ก. และนาง ข. ด้วย

หากท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องมรดก การแบ่งไม่ถูกต้อง ทายาทแบ่งกันไม่ลงตัว สามารถติดต่อเรามาได้ ยินดีให้บริการครับ

หากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมทางกฎหมาย ติดต่อ สำนักงานกฎหมาย อุดมคดี ที่
เบอร์ 082-583-8658
Line:@Udomkadee
Fanpage: https://www.facebook.com/UDOMKADEE