ใช้บ้านจดทะเบียนบริษัท

https://pantip.com/topic/41603482

ใช้บ้านจดทะเบียนบริษัท หรือคอนโดมิเนี่ยมมาจดทะเบียนเป็นสถานประกอบการของบริษัท จะมีผลเป็นอย่างไร

          ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเรียกรวมๆว่า “จัดตั้งนิติบุคคล” องค์ประกอบที่จะทำให้การจดทะเบียนอีกอย่างหนึ่งคือ สถานประกอบการ เพราะจะต้องระบุไว้ในคำขอจดทะเบียนและบริคณฑ์สนธิ และ บอจ.3 พร้อมกับวาดแผนที่ตั้งบริษัทด้วย ซึ่งจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่นายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนหากปรากฎว่าสถานประกอบการเป็นคอนโดมิเนี่ยม เพราะลักษณะของคอนโดมิเนี่ยมไม่เหมาะสมที่จะนำมาประกอบกิจการ เว้นแต่ พื้นที่ให้เช่าใต้คอนโด แต่ช่วงหลังมานี้ หากสถานที่ประกอบการ มีเลขรหัสประจำบ้าน ก็สามารถมาใช้เป็นสถานที่ตั้งบริษัทได้

          มีท่านสมาชิกใน Pantip ได้ตั้งกระทู้ถามว่า จะมีคนมายืมใช้บ้านจดทะเบียนบริษัทเพื่อเป็นสถานประกอบการเปิดบริษัทฯ จะมีผลอย่างไรหรือไม่ ซึ่งอุดมคดีจะขอรวบรวมข้อมูลและตอบคำถามดังนี้นะครับ

ข้อดี

1. เจ้าของบ้านหรือเจ้าของสถานที่ สามารถเรียกเอาค่าเช่าจากการที่มีผู้มาขอใช้สถานที่มาเปิดกิจการได้ เหมือนอาคารให้เช่าตามศูนย์หรือแหล่งเศรษฐกิจทั่วไป

2. นัยยะสำคัญเรื่องต้นทุนการเช่าสถานที่ อาจจะช่วยประหยัดและลดต้นทุนในการใช้สถานที่

ข้อเสีย

1. เนื่องจากการการเปิดบริษัท เป็นข้อมูลเปิดเผย สถานบันการเงิน สมาคม การกุศล สามารถค้นหาบริษัทฯ นั้นเจอได้โดยง่าย ฉะนั้น สถาบันการเงิน สมาคม การกุศล จะมีเอกสารหรือจดหมายมายังสถานประกอบการของท่าน

2. หากบริษัท ฯ มีการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม อาจจะถูกตรวจสอบสถานประกอบการของเจ้าหน้าที่ได้

3.เจ้าของสถานที่ อาจถูกประเมินการเสียภาษีโรงเรือนที่ใช้ประกอบการให้เช่า ซึ่งอัตราภาษีจะต่างกับภาษีเพื่อที่อยู่อาศัย และภาษีบุคคลธรรมดา

ข้อเสนอแนะ หากจะให้ยืมสถานที่เพื่อใช้ตั้งสถานประกอบการ ควรคุยรายละเอียดในจุดนี้ให้ชัดเจนครับ

https://pantip.com/topic/39403520

คำถามเพิ่มเติมที่ใกล้เคียงกันในสมาชิกท่านนี้ ถามถึงเรื่องข้อกฎหมาย และเอกสาร

  1. มีอะไรน่ากังวลหรือไม่ หากสมมติบริษัทหรือเพื่อนมีหนี้สิน หรือคดีความ เจ้าของสถานที่จะโดนด้วยหรือไม่

          ตอบ หากบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดของเพื่อนมีหนี้สิน หรือมีเหตุให้ฟ้องทางคดีไม่ว่าทางแพ่งหรือทางอาญาก็ตาม จะไม่มีผลเป็นการส่วนตัวกับเจ้าของสถานที่ หรือเจ้าของบ้าน เพราะเหตุแห่งการฟ้องคดีตัวบริษัทหรือนิติบุคคลจะเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงอยู่แล้ว หรือเต็มที่บางเรื่องกรรมการบริษัทอาจจะรับผิดในนามส่วนตัว ซึ่งไม่มีกฎหมายตัวไหนจะโยงถึงกับเจ้าของสถานที่ได้ครับ

2. ต้องทำหนังสือสัญญาอะไรกับเพื่อนบ้าง

          ตอบ โดยปกติการจดทะเบียนกับนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์นั้น จะต้องใช้เอกสารอยู่ 2 ประการคือ

          2.1 ทำหนังสืออนุญาตให้ใช้สถานประกอบการ หรือสถานที่ (กรณีไม่มีการคิดค่าเช่า)

          2.2 ทำหนังสือสัญญาเช่าทั่วไป กำหนเค่าเช่า ระยะเวลาเช่า ให้ครบถ้วน (กรณีมีค่าเช่า)

3. เอกสารที่ขอจากเพื่อน เป็นเอกสารจำพวกสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาสัญญาให้ใช้สถานที่หรือสัญญาเช่า พร้อมลงลายมือชื่อ เก็บไว้กับตัวหนึ่งชุด เผื่อว่าหากมีปัญหาใดๆเกิดขึ้นแล้ว สามารถกลับมาย้อนดูเนื้อหาในสัญญาได้

https://pantip.com/topic/30903985

          ข้อเสนอแนะ เมื่อใช้บ้านจดทะเบียนบริษัท ผู้ให้เช่า หรือให้ใช้สถานที่ จะต้องเชื่อมั่นกับผู้มาขอเช่าหรือขอใช้สถานที่ด้วย เนื่องจากบางครั้งผู้มาขอใช้สถานที่มาทำกิจการที่ผิดกฎหมาย ยกตัวอย่างที่อุดมคดี เคยมีคดีที่ใกล้เคียงกับเรื่องการเช่าอยู่คดีหนึ่ง ข้อเท็จจริงคือ นาย ก. และนายบี เป็นเพื่อนกัน นาย ก. มีบ้านหลายหลัง นายบีมาขอใช้บ้าน นาย ก. ที่นาย ก. ไม่ได้อยู่อาศัย ซึ่งนาย ก. อนุญาตโดยที่ไม่ได้มีสัญญาเป็นหนังสือใดๆไว้เลย ต่อมา นายบี นำบ้านหลังนั้น เป็นจุดพักยาเสพติด ปรากฎว่าตำรวจตามจับนายบี และตามจับ นาย ก. ด้วย เพราะเป็นผู้มีชื่อในทะเบียนบ้าน ฉะนั้นข้อเสนอแนะของอุดมคดี คือควรมีการตรวจตราสถานที่เช่าบ้างเป็นครั้งคราวเพื่อป้องกันการที่ผู้เช่าเอาไปกระทำผิดกฎหมาย หรือควรทำเป็นสัญญาเช่าให้ถูกต้องและมีการชำระค่าเช่าจริงครับ

สรุป ใช้บ้านจดทะเบียนบริษัท โดยส่วนมากไม่มีปัญหาในเรื่องด้านการเป็นคดีความในหนี้ทางการค้า แต่อาจจะถูกเจ้าหน้าที่สรรพากรประเมินการเสียภาษีให้เช่าโรงเรือนเพื่อธุรกิจได้เท่านั้นเองครับ

หากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมทางกฎหมาย ติดต่อ สำนักงานทนายความ อุดมคดี ได้ที่
เบอร์ : 082-583-8658
Line : @Udomkadee
Fanpage : https://www.facebook.com/UDOMKADEE