เกี่ยวกับเรา

สำนักงานกฎหมาย อุดมคดี รับว่าความทั่วราชอาณาจักร ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย ร่างนิติกรรมสัญญา จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท รับฟ้อง คดีแพ่ง คดีอาญา คดีครอบครัว เขียนอุทธรณ์ ฎีกา หรือเป็นที่ปรึกษาองค์กร

  • คุณรู้หรือไม่ว่า ร้อยละ 70 ของคดี มักมีการบรรยายฟ้องที่กล่าวหาเกินจริง
  • คุณรู้หรือไม่ว่า ในการร่างสัญญาโดยไม่รู้กฎหมาย มีโอกาสเสียเปรียบถึงร้อยละ 80
  • คุณรู้หรือไม่ว่า คนส่วนใหญ่มักทำเรื่องใหญ่ๆ แบบง่ายๆ แต่จะพบเรื่องใหญ่กว่าตอนมีปัญหา
  • คุณรู้หรือไม่ว่า กฎหมายนั้นคุ้มครองเราตั้งแต่คลอดอยู่รอดเป็นทารก และสิ้นสุดลงเมื่อตาย

นี่คือตัวอย่างคำถาม ที่คำตอบไม่ได้มีคำว่าถูก หรือผิด เพียงเท่านั้น เพราะด้วยสภาพปัจจัยหลายๆอย่างของสังคม เชื้อชาติ เศรษฐกิจ ที่ทุกวันนี้ไร้พรมแดน  การมีผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมายเข้ามาช่วยเหลือ เพื่อมารักษาผลประโยชน์ต่อชีวิตและทรัพย์สินของท่าน เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมาก เพราะในบางครั้ง เราไม่อาจจะอ่ศัยความเชื่อใจเป็นคำพูดเพียงเท่านั้น เรายังต้องอาศัยแนวทางของกฎหมายที่วางกฎเกณฑ์เอาไว้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกๆฝ่าย

 สำนักงานกฎหมาย อุดมคดี จึงมีนโยบายและแนวคิดในการให้คำแนะนำ คำปรึกษา เพื่อรักษาสิทธิของท่านอย่างมีประโยชน์สูงสุดทั้งในด้านทรัพย์สิน และเสรีภาพ หากท่านไม่ได้รับความยุติธรรม กรุณาติดต่อเรา